DSC01827

Автор:

Наталья Александровна Шишлянникова

Место съёмки:

Нукутский район Иркутской области

Дата съёмки:

2023

А за горизонтам тайга.


Поделиться:
А  за горизонтам тайга.
А  за горизонтам тайга.
А  за горизонтам тайга.
А  за горизонтам тайга.
А  за горизонтам тайга.
А  за горизонтам тайга.